Teksteffekten til højre, lavede jeg på følgende måde.
Nyt image med hvid baggrund. Tekstværktøjet sat til Selection. Skriv teksten, klik ok og træk selektionen på plads, med højre musetast.
Vælg Selction| Modify| Feather. Sæt feather til 2.
Vælg Effects| Artistic effects| Hot wax coating. Gentag 4 gange.
Fjern selektionen med Ctrl+D og giv den endnu en Hot wax coationg.
Vælg Effects| Texture effects| Fur. Sæt Blur=0 Density=38 Length=13 Transparancy=170

delestreg

De eneste effekter jeg har på collagen til højre, er Blinds og Blendmode.
Man lægger flere billeder eller teksturer i hvert sit layer og bruger Blendmode til at smelte dem ind i hinanden. Man kan vælge om man vil lægge blinds på nogle af layerne, eller om man vil lave blinds på det færdige billede. Men hvis man vælger det sidste, skal man merge billedet inden.
Effects| Texture Effects| Blinds
Blendmode finder du i layerpaletten. Se den røde pil.

Flere Tutorials her.

Grunge

collage

blendmode